Bostad och Miljö

Kontrollansvarig (KA)

När krävs kontrollansvarig?

För att säkerställa att de krav och lagar som finns följs vid byggnation och rivning krävs i de flesta fall en kontrollansvarig (KA). Du som sökande har det yttersta ansvaret, men har kontrollansvarige som hjälp.

Förslag till kontrollansvarig ska anges redan vid bygglovsansökan/anmälan. Kontrollansvarig måste vara certifierad, på Boverkets hemsida finns ett register med certifierade personer.

Kontrollansvarige ska bland annat:

 • upprätta kontrollplan
 • medverka vid tekniskt samråd, kontroller och samhällsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd
 • dokumentera arbetsplatsbesök
 • skriva utlåtande till slutbesked

Kontrollansvarig krävs i de flesta större projektet och krävs alltid vid nybyggnation. Vissa enklare åtgärder kan utföras utan kontrollansvarig.

Exempel på åtgärder där kontrollansvarig inte krävs

 • Enkla skärmtak
 • Uterum
 • Inglasade balkonger
 • Enkla tillbyggnader
 • Altaner
 • Mindre rivningar
 • Mindre markarbeten

Varje ärende behandlas enskilt och behovet av kontrollansvarig anpassas därefter.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.