Bostad och Miljö

Så ansöker du

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet

Du kan ringa oss på telefon 0121-18489 för att få veta vad som gäller för din fastighet. Vi har telefontid måndag, onsdag och fredag mellan 9.30 och 11.30. 
 
Du kan även kontakta samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se för att begärsa vilken detaljplan som är gällande för din fastighet. Detaljplanen bekriver vilka bestämmelse som ska följas i bygglovet.
 
Kontrollera att att du har alla handlingar som krävs för ditt ärende. Mer information om vad ansökan ska innehålla.

Skicka in ansökan

Ansök digitalt via vår E-tjänst eller blankett.

Mer information om ditt ärende kräver kontrollansvarig

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.