Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola / Kommunala förskolor / Alboga östra förskola

Alboga östra förskola

Alboga östra förskola är belägen i Söderköpings södra stadsdel, Alboga, i anslutning till bostadsområdena Högby och Ströms väg. Förskolan har utsikt mot Albogastallet samt hagar och skogsmark.

Förskolan har en asfalterad yta, lämplig för cykling, gräsmatta, gungor, klätterställningar samt en stor sandlåda. En mindre grässlänt tjänar som pulkabacke vintertid. Skogen finns på gångvänligt avstånd och utnyttjas frekvent.

Förskolan är uppdelad på två hemvister – "Skramlan" för de yngre barnen och "Busholmen" för de äldre. Ett väl fungerande samarbete mellan hemvisterna gör att barnen får goda förutsättningar till att känna trygghet med både personal och lokaler.

Lunchen tillagas i och levereras från Storängsköket.

Leken har ett stort utrymme i verksamheten för stimulera barnens utveckling, självkänsla, fantasi, språk och socialt samspel.

Information till föräldrar med barn på Alboga östra förskola