Förskola och Skola

Mogata förskola

Mogata förskola är belägen i samhället Mogata, en knapp mil sydost om Söderköping, alldeles bredvid kyrkan. Förskolan ligger i direkt anslutning till Mogata skola och fritidshem, men med en egen gård för utevistelse.

Gården bjuder på gräsytor, sandlådor, klätterställning, gungor och asfalterade cykelutrymmen. En liten grässlänt tjänar som pulkabacke vintertid. Närheten till skogen gör att den utnyttjas frekvent.

Förskolan består av en avdelning som grupperar barnen utifrån ålder och arbetsområde. De äldre barnen äter sin lunch i matsalen som delas med skolan. Även nyttjandet av skolans gymnastiksal är en naturlig del av verksamheten.

Lunchen tillagas i och levereras från Ramunderskolans kök.

Mogata förskola fokuserar mycket på livskunskap, som är grunden för det livslånga lärandet.

Information till föräldrar med barn på Mogata förskola