Förskola och Skola

Prästkragens förskola

Prästkragens förskola är belägen i Skönberga församlingshem, invid Söderköpings södra utfart.

Gården erbjuder gräsytor, sandlåda, gungor och mindre asfalterade cykelutrymmen. En liten grässlänt tjänar som pulkabacke vintertid.

Närheten till skogen gör att den miljön utnyttjas frekvent. På gångavstånd finns även en större lekplats.

Prästkragens förskola fokuserar på livskunskap, språk och matematik. Leken får ett stort utrymme i verksamheten för att stimulera barnens utveckling och lärande. Självkänslan stärks, fantasi, språk och det sociala samspelet tränas. Målet för verksamheten är att tillsammans skapa en rolig, trygg, lärorik miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan består av en avdelning där barnen delas in i lekgrupper utifrån ålder och aktivitet.

Lunchen tillagas i och levereras från Ramunderskolans kök.

Information till föräldrar med barn på Prästkragens förskola