Förskola och Skola

Kullborgs förskola

Kullborgs förskola är belägen relativt centralt och ligger i anslutning till bostadsområdena Ringvägen, Ströms väg och Tyketorp. Förskolan ligger i ett naturskönt område med gångavstånd till både mindre skogsmiljö och till de centrala delarna av staden.

Gården är uppdelad i två delar. En väl tilltagen utemiljö för de äldre barnen och en något mindre för de yngsta. Gården kan enkelt sammankopplas genom en grind. Båda delarna erbjuder gräsytor samt asfalt att cykla på, sandlådor, gungor samt klätterställningar. En naturlig sluttning tjänar som pulkabacke vintertid.
Förskolan har fyra avdelningar, två avdelningar är anpassade för de yngre barnen mellan 1-3 år och två avdelningar inriktar sig mer mot de äldre barnen 3-5 år. Ett väl fungerande samarbete mellan avdelningarna gör att barnen blir trygga med all personal på förskolan.

Lunchen tillagas i och levereras från Storängsköket.

Förskolan har pedagoger med specialutbildning i teckenspråk och tecken som stöd.

Information till föräldrar med barn på Kullborgs förskola