Förskola och Skola

Västra Husby förskola

Västra Husby förskola ligger centralt i Västra Husby samhälle, ca 11 km väster om Söderköping. I anslutning till förskolan ligger Västra Husby skola med årskurs F-6.

Utemiljön erbjuder två gårdar, på fram- respektive baksidan av huset. Gräsytor, asfalt att cykla på, sandlådor, gungor och klätterställningar finns att tillgå. En liten slänt tjänar som pulkabacke vintertid. På gångvänligt avstånd finns skogen som utnyttjas frekvent.

Förskolan har fyra avdelningar: Ängen, Gläntan, Dungen och Täppan som finns i förskolans lokaler.

Lunchen tillagas i och levereras från V Husby skolkök.

Information till föräldrar med barn på Västra Husby förskola