Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Gymnasieskola

Nyströmska gymnasium

Gymnasieskola

På Nyströmska skolan finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Om du inte är behörig till gymnasieskolan kan du gå på Introduktionsprogram för att bli det. Under gymnasietiden får du en bra förberedelse inför framtida studier och yrkesarbete.

Hos oss finns ovanligt vackra klassrum, fyllda med modern undervisning, ömsesidigt lärande och kanske framförallt en enorm vilja att göra dina, så viktiga gymnasieår till dina bästa år hittills. Under gymnasietiden kan man utvecklas på många sätt - som elev på Nyströmska är du en del av ett prisbelönat internationellt och kulturellt samarbete. Du är en del av en arbetsmiljö fylld av kulturmöten.

Söderköping har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland, Tranås och Landstinget kring gymnasieutbildning och till viss del även utbildning på gymnasiesärskola. Detta innebär att man kan söka på lika villkor till alla kommunala gymnasieskolor inom ovanstående områden.

Skollunchen är kostnadsfri för eleverna och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.