Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Gymnasieskola / Aktivitetsansvar

Aktivitetsansvar

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen.

Det gäller ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Inom ramen för det Kommunala Aktivitetsansvaret kan jag hjälpa till med:

Vägledningssamtal
- Att söka studier
- Att följa med och anordna studiebesök på t ex olika skolor
- Att vara ett första stöd i jobbsökandet
- Att vara ett första stöd i myndighetskontakter
- Att leta och söka praktikplats
- Att hitta andra vägar framåt

Välkommen att ta kontakt med mig!

Thomas Carlsson, samordnare Kommunala Aktivitetsansvaret
Telefon: 0121-18726 
E-post: thomas.carlsson@soderkoping.se