Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Gymnasieskola / Synpunkter & Klagomål

Synpunkter & Klagomål

Från och med den 1 juli 2011 ska alla förskolor och skolor ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Så här gör du

Om du inte är nöjd med hur verksamheten fungerar finns olika alternativ till vem du vänder dig:

Prata med personalen eller förskolechef/rektor först!

Det är oftast den snabbaste vägen att hitta en lösning. I första hand bör du kontakta personalen på den aktuella förskolan/familjedaghemmet eller barn- och utbildningskontorets handläggare och i andra hand förskolechef eller rektor för den enhet det gäller.

Vänd dig till Barn- och utbildningschefen

Om du fortfarande inte är nöjd eller om ditt klagomål gäller förhållanden som förskolechef/rektor inte kan förändra vänder du dig till Barn- och utbildningschefen.

Synpunktsblankett

Om du inte kan/vill framföra klagomålet muntligt, så använder du synpunktsblanketten nedan. Områdesexpeditionen kan också skicka en sådan blankett. På blanketten finns också den adress som du ska lämna den till. Ditt ärende kommer att diarieföras och bli en allmän handling. Du kommer att få ett svar inom 30 dagar.

Lämna en synpunkt via kommunens e-tjänst

Lämna klagomål eller synpunkter här

Kontakta Skolinspektionen eller Skolväsendets överklagandenämnd

Har det inte skett en förändring som du är nöjd med efter dessa kontakter kan du vända dig till Skolinspektionen eller Skolväsendets överklagandenämnd.