Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Gymnasieskola / Språkintroduktion för nyanlända

Språkintroduktion för nyanlända

Ansökan till språkintroduktion (IMS) på Nyströmska skolan måste fyllas i via blankett:

 

Fyll i den hemkommun som Migrationsverket har anvisat den nyanlände till. Kopia på elevens LMA-kort ska skickas in tillsammans med blanketten. Blanketten undertecknas av den sökande och skickas sedan till:

Gymnasieantagningen
601 81 Norrköping

Telefon: 011-15 00 00
E-post: gymnasieantagningen@norrkoping.se

Det tar några dagar innan antagningen blir klar. Om personen inte är godkänd genom antagningen får personen inte börja skolan.