Samhälle och Trafik

Detaljplan för Söderköping 2:53 och 2:57, Elektromontage

Planområdet utgör den norra delen av ett större verksamhetsområde i anslutning till Gamla Norrköpingsvägen och väg E22. Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av en kontorsbyggnad på mark som i gällande detaljplan är markerat som mark som inte får bebyggas, s.k. prickmark. Den berörda delen av prickmarken föreslås upphävas genom planändring. Vidare föreslås att den i detaljplan föreskrivna byggnadshöjden ändras från fem till åtta meter för de berörda fastigheterna.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Granskningen pågår mellan 2015-10-14 – 2015-10-28. Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter och inte har fått dem tillgodosedda.

Under granskningen kommer handlingarna finnas tillgängliga på följande platser

  • Kommunhuset, Storängsallén 20, Söderköping, vardagar klockan 9-12 och 13-16.
  • Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping, de tider Stinsen är öppet.
  • Söderköpings kommuns hemsida: http://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/samhallsplanering/aktuella-planer/elektromontage/

Har du synpunkter?

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast den 28 oktober 2015 till

Söderköpings kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

614 80 Söderköping

eller i e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Observera att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

 

 

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.