Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Gränsö 1:35 m. fl.

Planens syfte är att skapa tio byggrätter för enbostadshus på Norra Finnö i Sankt Anna, samt att bevara nuvarande användning av brukad mark.

Detaljplanen har fått laga kraft (börjat gälla)

Detaljplanen för Gränsö vann laga kraft den 18 februari 2013.