Samhälle och Trafik

Hammarspången 1:3 (Waldorfskolan)

Planförslaget syftar till att planlägga mark för befintlig markanvändning och möjliggöra utökad byggrätt för skola och förskola. Marken ska planläggas så att den kan utnyttjas på ett optimalt och säkert sätt.

Detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla).

Planförslaget omfattar fastigheten Hammarspången 1:3 i västra delen av tätorten Söderköping. Planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan. Planförslaget syftar till att planlägga mark för befintlig markanvändning och möjliggöra utökad byggrätt för skola och förskola.

Planområdet är inom gul markering. 

Klicka för större bild

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 2023-10-02 §89. Beslutet vann därefter laga kraft (började gälla) den 2023-11-01.