Samhälle och Trafik

Stengården 5:1 (Mogata skola)

Ett planförslag har arbetats fram för Detaljplan för Stengården 5:1 (Mogata skola) för att möjliggöra för en utveckling av skolans verksamhet. Planförslaget bedöms förenlig med gällande översiktsplan.

Detaljplanen har fått laga kraft.

Planområdet är beläget i centrala Mogata och omfattar fastigheten Stengården 5:1.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en ny förskola i anslutning till den existerande skolan i Mogata tätort. Vidare möjliggör även planförslaget av en utveckling av den befintliga skolan.

Rödstreckad linje illusterar planområdesgränsen

Klicka för större bild

Processen hittills

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 2023-08-30 § 69.

Detaljplanen har fått laga kraft (börjat gälla) den 2023-09-28.