Samhälle och Trafik

Hjorten 1 m.fl. (Husby Backe)

Det pågår en planläggning för fastigheterna Hjorten 1 - 4 för att möjliggöra bostäder och utveckling av befintliga bostadsområden. Planförslaget bedöms stämma överens med gällande översiktsplan.

Vi är nu i steget samråd.

Planområdet är beläget i sydöstra delen av centrala Söderköping och omfattar fastigheterna Hjorten 1–4. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för förtätning av flerbostadshus i form av punkthus och lamellhus. Vidare möjliggör även planförslaget av en utveckling av det befintliga bostadsområdet i form av renovering och byggnation av permanenta uteplatser.

Planområde är inom röd markering.

Klicka för större bild

Processen hittills

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2021-05-05 §34 och 2021-06-16 §58 att pröva Hjorten 1–2 respektive 3–4 för en ny detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 2023-01-23 §13 beslutat att planförslaget kan ställas ut för samråd.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Samrådet pågår mellan 2023-02-27– 2023-03-27.

Under samrådet kommer handlingarna finnas tillgängliga på följande platser:

  • Söderköping kommuns hemsida
  • Kommunhuset (samhällsbyggnadsnämnden), Storängsallén 20, Söderköping, vardagar kl. 09:00-12:00 och 13:00-16:00
  • Stinsen, Margaretaregatan 19, Söderköping, mån-tor 10–19, fre 10–18 samt lör 10–16.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2023-03-27 till:

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

eller via brev till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
614 80 Söderköping

Märk synpunkter med: SBF 2021–486

Observera att en domstol måste kunna urskilja vem som har skickat yttrandet i en prövningsprocess. Det innebär att du behöver lämna namn och adress vid yttrande. Observera även att dina inlämnade synpunkter blir en offentlig handling som kan begäras ut.

Öppet hus för planförslaget

Öppet hus om planförslaget kommer hållas den 8 mars mellan 17.00 och 19.00 i områdeslokalen Ladan belägen i Ramunderstadens bostadsområde i Husby backe Lokalen är belägen mittemot Talgoxestigen 9 intill tennisplanen.

Öppet hus fungerar som ett mingel och det går att besöka oss när som helst mellan 17.00 – 19.00. Det hålls ingen formell presentation av förslaget utan tjänstemän och politiker från samhällsbyggnadsnämnden samt representanter från Ramunderstaden kommer finnas på plats vid olika bord för en öppen dialog om planförslaget.

Kom ihåg att lokalen har ett maxantal på antal personer och om många vill besöka oss ber vi dig lämna plats för andra medborgare när du fått dina frågor besvarade.