Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering / Fördjupad översiktsplan för Söderköpings stad

Fördjupad översiktsplan Söderköping stad

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Söderköpings kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Söderköping stad. Syftet med Fördjupad översiktsplan är att i grova drag beskriva hur staden ska utvecklas i framtiden och efter att E22 flyttas väster ut och Erik Dalbergsgata blivit stadsgata. Den övergripande stadsutvecklingsstrategin kallas Ägget och är den illustration som finns ovan. Strategin innebär att staden ska växa i huvudsak innanför den planerade E22.

Fördjupningen består av tre delar: Utställningshandling, Miljökonsekvensbeskrivning och Kartor och illustrationer. Fördjupad översiktsplan Söderköping stad  antogs på Kommunfullmäktige 2018-06-20.

 

Sidan uppdaterad 2019-07-04 Kommentera sidan