Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering / Fördjupad översiktsplan för Söderköpings stad

Fördjupad översiktsplan Söderköping stad

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Söderköpings kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Söderköping stad. Syftet med Fördjupad översiktsplan är att i grova drag beskriva hur staden ska utvecklas i framtiden och efter att E22 flyttas väster ut och Erik Dalbergsgata blivit stadsgata. Den övergripande stadsutvecklingsstrategin kallas Ägget och är den illustration som finns ovan. Strategin innebär att staden ska växa i huvudsak innanför den planerade E22.

Fördjupningen består av tre delar: Utställningshandling, Miljökonsekvensbeskrivning och Kartor och illustrationer. Fördjupad översiktsplan Söderköping stad  antogs på Kommunfullmäktige 2018-06-20.

Planprocessen

Inriktningsskede, pågick fram till maj 2016. Här angavs vilken inriktning Fördjupad översiktsplan Söderköpings stad skulle ha och inriktning för arbetet.

Samrådsskede, våren 2017. Ett första planförslag har arbetats fram och samråddes fram till 30 april med de intresserade och berörda.

Utställningsskede, vintern 2017/2018. Planförslaget bearbetas med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, och ställs ut så att man kan lämna synpunkter på detta.

Antagandeskede, våren 2018. Mindre korrigeringar av planförslaget görs utifrån ytterligare synpunkter som kommit in och ett särskilt utlåtande skrivs innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2018-06-28 Kommentera sidan