Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering / Översiktsplan 2015-2030

Översiktsplan 2015-2030

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Den 4 november 2015 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan (ÖP) för Söderköpings kommun. Översiktsplanen är vägledande i alla beslut som kommunen fattar om mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen, som gäller fram till 2030, är ett styrdokument och därmed ett betydelsefullt verktyg i den fortsatta planeringen med att utveckla kommunen. I planen dras de övergripande riktlinjerna för hur olika delar av kommunen kan komma att utvecklas, till exempel var det ska byggas bostäder, skolor och förskolor, boenden för äldre och var verksamheter för olika näringar ska etableras.

Översiktsplanen innehåller riktlinjer i olika frågor och är vägledande i alla beslut som kommunen fattar om mark- och vattenanvändningen. Den förtydligar för alla vad kommunen vill och vilken utveckling som ska ske var.

Planen har nu börjat gälla. Här finns de handlingar som Kommunfullmäktige fattat beslut om 4 november 2015 (§ 113).

Sidan uppdaterad 2018-05-21 Kommentera sidan