Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering / Tillägg översiktsplan kulturmiljöplan

Kulturmiljöplan

Tematiska tillägg till översiktsplanen görs för att tillgodose ett allmänt intresse. I detta fall gäller tillägget de kulturmiljöer som finns i kommunen och hur de ska vårdas. Ett tematiskt tillägg är kommunövergripande och omfattar alltså hela kommunen.

Kulturmiljöplanen består av två delar. Del ett innehåller riktlinjer och ställningstaganden som rör kulturmiljöerna medans del två är en sammanställning av olika inventeringar som genomförts och ska ses som en kunskapsbank. Första delen kommer kommunfullmäktige fatta beslut om medan del två kommer beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Processen för att anta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen är detsamma som att anta en översiktsplan. Därför måste tilläggen samrådas och sedan ställas ut. Samrådet är avslutat och kulturmiljöplanen kommer bearbetas inför utställning. 

Vad händer med synpunkterna?

Nu när samrådstiden är slut kommer synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse där de också bemöts. Därefter kommer planförslaget revideras och ställas ut i minst två månader tillsammans med samrådsredogörelsen, nya synpunkter samlas in och planhandlingen revideras ytterligare en gång innan kommunstyrelsen kan fatta beslut om antagande.