Samhälle och Trafik

Planprogram för Albogadalen

En man cyklar längs ett grönområde, en kvinna läser i gräset och folk går och cyklar i bakgrunden.

Om planprogrammet

Programmets syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Albogadalen med en blandning av en- och flerbostadshus samt servicefastigheter så som förskolor, skolor och vårdboenden. För att kunna uppnå syftet tas ett helhetsgrepp av området. Programmet belyser mål och möjligheter om kommande detaljplanering och utbyggnad av området.

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 2018-10-31.