Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Söderköpings heltidsresa

Söderköpings heltidsresa - heltidsarbete i välfärden

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov, säkerställa kompetensförsörjningen som kommer att bli alltmer utmanande och bidra till ett mer jämställt samhälle.

Nu pågår ett förändringsarbete inom kommunens områden Vård och omsorg, LSS samt Hälso- och sjukvård. I menyn längst ner på sidan hittar du mer om Söderköpings heltidsresa.

Varför heltid?
Heltidsfrågan är viktig av jämställdhetsskäl. Deltidsarbete, som innebär lägre inkomst och lägre pension, är vanligare bland kvinnor. Därför skulle fler heltidsarbetande i kommuner bidra till ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb. Läs mer om heltid här.
Delrapport heltidsresan och bemanningsplaneringen
Socialförvaltningen beslutade våren 2018 om en bemanningshandbok som gemensam grund för bemannings- och schemaläggningsprocessen. Delrapporten belyser konsekvenser och en samlad bild av den uppföljning som gjorts i relation till det ursprungliga syftet. Läs hela rapporten här.
Schemaläggning och bemanningshandbok
Våra schemaläggare jobbar med att skapa scheman för personal inom socialförvaltningen. Bemanningshandbokens syfte är att redogöra för, och tydliggöra, bemanningsprocessens grund och den gemensamma schemaläggningsprocessens ramar. Läs mer om schemaläggning och bemanningshandboken här.
Forskning
Här hittar du information om den forskning som vi och landets kommuner lutar sig mot i förändringsarbetet med heltidsarbete i välfärden. Till sidan Forskning.