Utförarwebb för Söderköpings kommun

Hem / Stöd och Omsorg / Handläggar- och utförarwebb / Schemaläggning och bemanningshandbok

Schemaläggning och bemanningshandbok

Schemaläggning utgår från flera perspektiv såsom brukarnas behov, arbetstidsregler, arbetsmiljö, medarbetarens hälsa, ekonomi, kvalitet och kontinuitet. Arbetsgivaren har ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att motverka att förläggningen av arbetstiden leder till ohälsa hos medarbetarna. Samtidigt har chefen det ekonomiska ansvaret att verksamheten ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning och ansvar för budget, uppföljning och analys av sin verksamhet. Personalresurser är den största kostnaden i en verksamhet och hur dessa planeras kan få betydande konsekvenser för ekonomin.

Bemanningshandbok

Bemanningshandbokens syfte är att utifrån brukarperspektiv, patientsäkerhet, kvalitét, arbetsmiljö och ekonomi säkerställa en god bemanning och schemaläggningsprocess inom Vård och omsorg samt Stöd och service. Syftet är också att tydliggöra ansvarsfördelningen inom vår organisation.Det övergripande målet är att ha en god bemanning för att fullgöra åtaganden inom Vård och omsorg samt Stöd och service utifrån:

  • Att bedriva verksamhet med god kvalitét
  • En god arbetsmiljö
  • En ansvarfull ekonomihantering
  • Effektiv resursanvändning
  • En hög patientsäkerhet

Här hittar du bemanningshandboken.