Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Ungdomar / Familjeteamet

Familjeteamet

Familjeteamet är Söderköpings öppenvård som arbetar för att barn och ungdomar ska få så goda uppväxtvillkor som möjligt.

Familjeteamet är till för barn och ungdomar 0-20 år, deras familjer och nätverk.

Om du är i behov av akut hjälp så ring socialtjänstens mottagningssekreterare 0121- 182 39 eller kvällar och helger socialjouren 011-15 22 83. 

Föräldragrupp i vägledande samspel

En föräldragrupp som utgår ifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt, i syfte att stärka samspelet mellan dig och ditt barn.

Läs mer om Vägledande samspel (ICDP) på nedanstående länkar:

Jag är förälder - ICDP
Föräldragrupper i vägledande samspel (ICDP)

Här kan du se vilka tider som finns inplanerade under våren 2023 samt anmäla ditt intresse:

Inbjudan med tider för våren 2023