Visit Söderköping - turism

Gästhamn

Arkösunds hotell, Östkustens pärla

Världens Ände 3
Vikbolandet
Telefon: 0125-20003
E-post: info@arkosundshotell.se
Hemsida: http://www.arkosundshotell.se

Tyrislöts Camping

Tyrislöt
61498 Sankt anna
Telefon: 0121-52021
E-post: info@tyrislotcamping.se
Hemsida: www.tyrislotcamping.se

Gästhamn Stegeborg

Gästhamnen har cirka 70 platser. Vi tar emot båtar upp till 100 fot/30 m. Hamnen har moderna faciliteter med el och vatten vid alla platser. Nybyggt servicehus med duschar och toaletter.

Hamnen ligger på Slottsholmen med den gamla Vasaborgen i blickfånget. Här ligger också den populära Hamnkrogen. Café och Glasseria finns i samma byggnad. För dig som skall gå Göta Kanal är Stegeborg den sista bensinmacken innan Motala.

Hamnens position är N 58°26,495' E 16°36,058'

616 97 Söderköping
Telefon: 0121-42007
Hemsida: www.stegeborg.se
E-post: stegeborg@stegeborg.se

Harstena Gästhamn

Hamnen belägen i norra delen av fiskehamnen på Harstena. Knappt 25 gästplatser, hamndjup ca 1,5-3 m. Toaletter och sopstation ligger i nära anslutning till bryggorna. Hamnavgiften är 150 kr/dygn eller 225 kr/dygn om båten är bredare än 2,5 m. Elavgift 50 kr/dygn.

Ingen platsbokning.

Harstena
61042 Gryt
Telefon: 0123-42050
www.harstena.nu

Mauritsbergs slott

Mauritsbergsvägen 5
61031 Vikbolandet
Kontaktinformation
Telefon: 0125-50100
E-post: service@mauritzberg.se
Hemsida: www.mauritzberg.se