Visit Söderköping - turism

Kyrkor

S:t Anna g:a Kyrka

S:t Anna g:a kyrka ligger 3 mil sydost om Söderköping. En karaktäristisk medeltids kyrka från 1300-talet. Byggdes som ett kapell tillägnat sjöfararnas helgon S:ta Anna, Marias mor.
Telefon: 0121-35800
Hemsida: www.svenskakyrkan.se

Capella Ecumenica

Hösten 1958 började Hilding tillsammans med sin familj och många vänner att bära gråsten från öns stränder upp till berget, där kapellet skulle stå. Utan tekniska hjälpmedel murade man upp de metertjocka väggarna och byggde en replik av S:t Anna gamla gråstenskyrka, som Anna Niclisadotter på 1380-talet fått tillstånd av Linköpingsbiskopen Nicolaus Hermanni att uppföra. Denna kyrka ersattes vid 1800-talets början av en ny och större kyrka.

Säsongen inleds som regel någon av de första söndagarna i maj månad och pågår till andra söndagen i september. I Allhelgonahelgen hålles en minnesgudstjänst till minne av dem som en gång bidrog till kapellets tillkomst. Under säsongen hålles gudstjänst varje sön- och helgdag kl 11.
Ansvaret för gudstjänsterna delas mellan de olika medlemskyrkorna och samfunden. Under säsongen finns det alltid värdfolk på ön. Värdskapet utövas rent ideellt av värdarna, som svarar för såväl guidning som övrig ordning och skötsel.

Kapellet utnyttjas även som mycket populär vigsel- och dopkyrka.

Telefon: 0121-35800
Hemsida: www.svenskakyrkan.se

S:t Anna kyrka

S:t Anna kyrka ligger 3 mil sydost om Söderköping. Byggdes 1819-21. Man har använt sig av stenar från S:t Anna g:a kyrka under bygget och de älsta inventarierna från den gamla kyrkar finns kvar i den här nyare kyrkan.

Telefon: 0121-35800
Hemsida: www.svenskakyrkan.se

Skällviks kyrka

Skällviks kyrka byggdes under 1300-talets första hälft.

Telefon: 0121-35800
Hemsida: www.svenskakyrkan.se

Gryts kyrka

Gryts ursprungliga kyrka byggdes troligen på 1300-talet och låg norr om nuvarande kyrka. Den revs på 1700-talet. Den gamla kyrkans sakristia finns kvar, om än rejält om- och tillbyggd och fungerar nu som en "lillkyrka" och heter S:t Olofs kapell. Den används till gudstjänster och kyrkliga handlingar framför allt vintertid.

Den nya kyrkan byggdes vid sekelskiftet 1700-1800. Den är en stor hallkyrka i den tidens smak. Kyrkan har ett torn från samma tid med lanterinförsedd huv. Interiören domineras av den stora altartavlan, utförd av Pehr Hörberg. Den föreställer Jesu himmelsfärd.

Den nuvarande predikstolen är från 1875 och den har tidvis varit placerad längre ned i kyrkan, vid sakristiingången. Orgeln är byggd av orgelbyggaren P Z Strand och omfattar 16 stämmor.
Dopfunten är av röd granit och tillkom 1925.

Votivskeppet i kyrkan tillkom 1955 och är tillverkat av sjömannen Manfred Pettersson.

61042 Gryt
Telefon: 0123-10281

Valdemarsviks Kyrka

Mitt i Valdemarsvik ligger denna vackra kyrka från slutet av 1800-talet med utsikt över ostkustens enda fjord, Valdemarsviken.

De första gudstjänsterna i Valdemarsvik firades i en lokal inrymd i ett hus vid Storgatan.

1870 väcktes tanken att bygga en riktig kyrka och medel samlades in på fri­villig väg bl.a. genom en syförening bildad för ändamålet. Kyrkan invigdes den 5 augusti 1877. Den saknade torn och predikstolen var placerad ovanför altaret. 1905 byggdes ett torn efter ritningar av arkitekt Karl Flodin.

1917 gjordes en omfattande restaurering och kyrkan fick ny predikstol som placerades vid norra väggen. Då tillkom också al­taruppsats med altartavla och nuvarande orgel och nya bänkar.

Nästa restaurering ägde rum 1977 och då införlivades absiden bakom altaret med kyrkorummet. Där hade det tidigare varit sakristia. En tillbyggnad på södra sidan uppfördes för sakristia, förråd m m. Predikstolen flyttades till södra väggen och tornkammaren inreddes till andaktsrum.

Den senaste restaureringen utfördes 2008. Då fick kyrkan ett nytt innertak av trä. En ramp som eliminerar trappsteget upp i koret ordnades och en ny ljudanläggning installerades, liksom en "ljusring" i koret för att förbättra belysningen. Dessutom försågs sakristian med delvis ny inredning och hela kyrkan målades om.

Kyrkogatan 17
61531 Valdemarsvik
Telefon: 0123-10278