Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Förhandsbesked för lokaliseringsprövning

Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig. Det kan exempelvis vara att bygga ett enbostadshus. Förhandsbesked används också om du vill stycka av en ny fastighet och bygga ett nytt hus utanför detaljplanelagt område.

Ett förhandsbesked är ett skriftligt myndighetsbeslut. Det kan inte ges muntligt. Om ett positivt förhandsbesked ges kan beslutet förenas med vissa villkor, till exempel om utformning och placering av framtida byggnader. Ett positivt förhandsbesked är bindande om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
 
I de här fallen är det vanligt att söka förhandsbesked:
  • om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område
  • om du vill stycka av mark till en ny fastighet
Läs på Boverket om vad som prövas när du ansöker om förhandsbesked och vad ett positivt beslut innebär. 

Handlingar som ska lämnas in för förhandsbesked

Här ser du vilka handlingar som ska lämnas in när du ansöker om förhandsbesked.
1) Ansökningsblankett
2) Situationsplan som redovisar var tänkta tomter och byggnader ska placeras
3) Uppgifter om och redovisning av:
  • Hur många tomter eller bostadshus ansökan omfattar.
  • Tänkta material och kulörer på den nya bebyggelsen.
  • Redovisning av hur avfallshantering löses, ritas in på situationsplanen.
  • Redovisning av hur väg anordnas, ritas in på situationsplanen.
  • Beskriv hur vatten och avlopp ska ordnas.

Skicka in din ansökan