Kommun och Politik

Dataskyddsombud

Söderköpings kommun har ett utsett dataskyddsombud för samtliga nämnder.

  • Kommunstyrelsen
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Servicenämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Valnämnden
  • Överförmyndarnämnden

Ombudet når du via e-post dso.soderkoping@insatt.com eller via telefon enligt nedan:

Matilda Weinberger, jurist, Insatt AB, telefon: 073- 2504952

Samordnare

Elin Hofsten, verksamhetsutvecklare och jurist är kommunens samordnare i dataskyddsfrågor, telefon till växeln: 0121-181 00

Klagomål

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till Söderköpings kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via dso.soderkoping@insatt.com .

Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om hur du lämnar klagomål.