Kommun och Politik

Söderköpings kommunarkiv

Kommunarkivet är stadens och kommunens minne. Här finns handlingar från kommunens verksamhet sedan 1863 och framåt. Den äldsta handlingen är dock ett köpebrev från 1631 som följt med ett av arkiven.

Besöka arkivet

Vi tar emot besök efter överenskommelse. Här finns en forskarplats där man kan studera arkivhandlingar och vi har tillgång till kopiering.

Det underlättar om du är insatt i ditt område och vet vad du vill fråga om. Kontakta oss före besöket per telefon eller e-post så går det fortare att hitta rätt handlingar.

De allra flesta handlingar är offentliga men en del av materialet är sekretessbelagt. Det gäller framför allt handlingar som är 70 år eller yngre och som rör personer.

Kommunarkivets uppgift

Kommunarkivets uppgift är att bevara, ordna och vårda arkivhandlingar. Verksamheten styrs av arkivlagen och det arkivreglemente som kommunfullmäktige har beslutat.

Kommuners arkiv ska bevaras som en del av vårt nationella kulturarv för att tillgodose

  • allmänhetens rätt till allmänna handlingar
  • behovet av information för rättskipning och förvaltning
  • forskningens behov

Arkivets innehåll

Information i arkivet kan handla om skolan, fattigvården (dvs. nuvarande socialtjänsten) och äldrevården, bygglov, gator och vägar, fastigheter samt om hur kommunen har styrts och vilka ärenden som har beslutats.

Här finns handlingar från de tidiga sockenkommunerna t.ex. S:t Anna, Börrum och Östra Ryd som idag ingår i Söderköpings kommun.

Vi har också handlingar från andra arkivbildare, såsom privatpersoner och föreningar, som kan vara av betydelse för Söderköpings historia och som har överlämnats till oss för vård och förvaring.

Stadens hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille har ett antal intressanta arkiv som förvaras i kommunarkivet. Se föreningens hemsida för att ta del av arkivförteckningarna. I kommunarkivet finns även Söderköpings föreningsarkiv.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.