Kommun och Politik

Bolag

Ramunderstaden AB

Ramunderstaden AB är ett allmännyttigt kommunägt fastighetsbolag i Söderköpings kommun. Ramunderstadens uppdrag är att främja kommunens utveckling som Östergötlands mest attraktiva boendekommun.

Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut vad gäller att trygga ett varierat bostadsutbud av god kvalitet i hela kommunen. Bolaget ska verka för integration samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktig hållbar grund.

Ramunderstaden har över 900 lägenheter med olika lägen och byggnadsår, från 60-talshus till nyproducerade. 6-våningshus med balkong i centrum, radhus med bullerbykänsla på Alboga, flerfamiljshus i Östra Ryd och trygghetsbostäder centralt. Ett 30-tal lokaler innehållande bland annat gym, äldreboende, daglig verksamhet samt källare- och lagerlokaler.

Organisationen består av totalt 15 medarbetare, 7 kvinnor och 8 män.

Relaterade länkar