Kommun och Politik

Bolag

Ramunderstaden AB

Ramunderstaden AB är ett allmännyttigt kommunägt fastighetsbolag i Söderköpings kommun. Bolaget ska bidra till kommunens utveckling, och målet att Söderköping ska vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun.

Ramunderstadens uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Då kommunen vill växa har bolaget ett ansvar att skapa nya bostäder. Sedan 2010 har Ramunderstaden producerat över 200 lägenheter och målet är att i snitt producera 20 lägenheter per år.

Under 2020 förändrade Ramunderstaden sin organisation. Tidigare 56 medarbetare är nu 15 och bakgrunden är att den 1 april upphörde bolagets tidigare kommunala uppdrag, lokalvård som utförts sedan 2001 och kommunal fastighetsförvaltning sedan 1993. Uppdragen gick då över till kommunen och 41 av Ramunderstadens anställda följde med.

Ramunderstaden blev därmed en mindre organisation med fullt fokus på de egna fastigheterna, bestående av över 900 lägenheter samt ett 30- tal lokaler.

Relaterade länkar