Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Om kommunen / EU och internationella frågor

EU och internationella frågor

Här samlar vi information som rör EU och andra internationella frågor, till exempel kommunens samarbete med vänorter samt städer och regioner i andra länder.

Internationella gruppen ansvarar för planering av kommunens internationella arbete.

Vänorter

Talsi

Föreningen Norden

Nordiskt utbyte främjas genom studiecirklar, föreläsningar, kurser, resor och vänortsutbyte.

Läs mer om EU och internationellt arbete