Kultur och Fritid

Drothems kyrka

Drothems kyrka omtalas för första gången i skriftliga källor 1307. Man vet dock genom utgrävningar att det har funnits två kyrkor på platsen dessförinnan, en träkyrka och en gråstenskyrka som senare blev klosterkyrkan. Namnet är en försvenskning av det fornsvenska Drotin med betydelsen Herre eller Gud (finns även i drottning).

Drothems kyrka byggdes som landsbygdens kyrka. Den äldsta delen av kyrkan är sakristian som byggdes som ett separat kapell på 1200-talet. I början av 1300-talet byggdes långhuset i gråsten. den treskeppiga hallkyrkan fick sina valv efter någon av de stora stadsbränderna 1380 eller 1418. Trappgavlarna med sina blinderingar har ursprungligt utseende, men blinderingarna var då målade i rosa med röda murfogar runtom.

1567 under nordiska sjuårskriget förstördes stora delar så att valv, mur, tak och takryttare måste återuppbyggas. Taket var belagt med takspån som idag är ersatt med skiffer. Den stora takrttaren revs på 1700-talet och en klockstapel uppfördes istället. Fönstren förstorades under 17- och 1800-talen och två av portarna murades igen. Kyrkan vitputsades också invändigt på 1700-talet. Under putsen finns fragment av målningar.

Intressant att titta på i kyrkan:

  • Sakristians kopparklädda dörr från medeltiden.
  • Altarskåpet, tillverkat i Tyskland i slutet av 1400-talet.
  • Altartavla från hospitalskyrkan hopsatt av en målning och ett epitaph.