Kultur och Fritid

Skönberga kyrka

Kyrkan är troligen uppförd runt sekelskiftet 11-1200. Den är byggd i gråsten som vitputsats. Kyrkan var ursprungligen något mindre, fram till nuvarande kor. en har under senare medeltid blivit tillbyggd med korsarmar och ett kor. Då tillkom också gavlarnas blinderingar.

Ursprungligen saknade kyrkan innertak, takstolen var synlig och därför är mittbjälken dekorerad med utskärningar, vilket kan ses på vinden. På vinden finns också en stor medeltida målning på väggen i det gamla koret. Kyrkan välvdes på 1400-talet och ,ålningen finns kvar ovanför valven. Mot en starkt ultramarinblå bakgrund sitter kristus som världsdomare, omgiven av rader av figurer. Medeltida målning finns också på triumfbågen. På norra väggen finns en otydbar runinskrift bakom en lucka i panelen. 1851 förstorades fönstren och en läktaren byggdes. Vidare togs en ny port upp i väster istället för den tidigare i söderväggen (dörren finns bevarad på Östergötlands länsmuseum och liknar smidesporten i korsarmen). Klockstapeln är från 1700-talet.

Intressant att titta på i kyrkan:

  • Riksrådet Johan Axelsson Bielkes och Margareta posses grav. De var föräldrar till drottning Gunilla, kung Johan III andra maka.
  • Sakristians kopparklädda dörr är medeltida.
  • Korsarmens medeltida ingångsdörr, rikt smidesdekorerad.
  • Altarskåp med S:t Anna, Maria och Kristus. svenskt 1400-tal.
  • Bildskåp som har tillhört högaltarets altarskåp från 1400-talet.
  • Skulpturer av trä, S:t Olof och Kristus från 12-1300-talet.
  • Triumfkrucifixet är en förminskad kopia. Originalet finns på Statens Historiska museum och är tillverkat i Linköping på 1300-talet.