Kultur och Fritid

Skällviks kyrka

Kyrkan byggdes under första hälften av 1300-talet i gråsten som en rektangulär kyrka med trappgavlar. 1594 genomförde Johan III en ombyggnad av kyrkan till en centralkyrka i italiensk renässansstil. I mitten av rektangeln placerades fyra pelare med kryssvalv mellan. Därifrån går det ut lika långa korsarmar med lägre tunnvalv. I kyrkans fyra hörn inrättades sidokapell. Sakristian fick sitt nuvarande utseende i och med ombyggnaden.

Under 1700-talets mitt tillkom vapenhuset och klockstapeln fick sin form vid en ombyggnad 1754. De medeltida klockorna göts om på 1700-talet och den ena ytterligare en gång på 1900-talet.

Kyrkan återställdes under 1900-talets mitt för att få renässanskyrkan i ursprungligt skick. Invändigt finns rester efter kalkmålningar.

Intressant att titta på i kyrkan:

  • Mariaskåpet i ett sidoaltare är ett nordtyskt arbete från 1400-talets mitt.
  • Altartavla från 1600-talet.
  • Dopfunt av sandsten från 1607.
  • Predikstol från 1661.
  • Orgeln är från 1762.
  • Romansk biskopsstol från 1200-talet.
  • I ett valv finns en takrosett från Stegeborgs slottskyrka från 1580-talet.