Kultur och Fritid

Östra Ryds kyrka

Östra Ryds kyrka byggdes ursprungligen på 1200-talet. Murarna i gråsten finns bevarade i väggarna. Den ursprungliga kyrkan var tvåskeppig med en pelarrad i mitten. På 1700-talet gjordes en stor ombyggnad då pelarna i kyrkan togs bort och ett torn byggdes. Kyrkan har idag ett tunnvälvt trätak. Kvar från medeltiden är dopfunten och ett krucifix, båda från 1200-talet. Altartavlan är målad av J A Engman 1851.