Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Kyrkor / Sankt Anna gamla kyrka

Sankt Anna gamla kyrka

På 1300-talet uppfördes ett kapell till sjöfararnas helgon S:ta Anna, Marias mor. Kapellet byggdes på det smala näset mellan Slätbaken och Gropviken. Man hade ingen egen präst, utan Skällviks präst kom då och då.

Kapellet byggdes till så att långskeppet blev dubbelt så stort innan biskop Hans Brask invigde kyrkan 1521. Kapellet från 1300-talet blev kor i 1500-talskyrkan. I taket fanns under medeltiden målningar och man kan se några antydningar till dem på östväggen och i valvet. Kyrkans ingång var ursprungligen på den södra sidan.

I flera skrivelser till Gustav Vasa krävde man att få en egen präst. Kungen gjorde S:t Anna till en egen församling 1542, för att få böndernas stöd under dackeupproret.

1633 byggdes en läktare i kyrkan. Någon gång under 1500-talet tillkom en takryttare mitt på långhusets tak. När den revs hängdes klockan upp i en klockstapel.

Runt kyrkans område fanns en stockmur där man kunde förtöja båtarna men på 1700-talet ersattes den av en stenmur.

Kyrkan blev för liten och fick förfalla medan man planerade för en ny kyrka. Den nya kyrkan togs i bruk 1821. Därefter fick den gamla kyrkan förfalla helt fram till 1960-talet då ett upprustningsprojekt startades. Den ursprungliga, mindre, medeltidskyrkan och en klockstapel återskapades. Av den gamla kyrkan finns bara nedre delen av långsidorna och östra gaveln kvar.

Alla äldre inventarier är flyttade till S:t Anna nya kyrka.