Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Kyrkor / Sankt Ilians kyrka under jord

Sankt Ilians kyrka under jord

 

Kyrkan omnämns första gången 1307 och uppfördes troligen av den tyska köpmannabefolkningen, S:t Ilian / S:t Aegidius var inte något vanligt skyddshelgon här, däremot i Tyskland. 1528 sammanslogs de båda stadsförsamlingarna av Gustav Vasa och kyrkan lämnades att förfalla. Den brandhärjades under det nordiska sjuårskriget 1567 då större delen av Söderköping förstördes.

När Göta kanal grävdes på 1820-talet grävde man igenom kyrkoruinen och kyrkogården. Det finns sporadiska anteckningar från att man funnit gravar i tre lager och att man funnit stenar och vissa fynd som dessvärre skingrats. När man förstärkte kanten något tjugotal år senare antecknades det att man tvingats gå igenom grundmurarna till kyrkan.

Under de senare åren har man funnit skelettrester vid ett par tillfällen. Ett skelett blottades "in situ" och var en vuxen man begravd på rygg i öst-västlig riktning, med armarna i kors över magen, ett vanligt begravningssätt under medeltiden. Mannen var 178 cm lång, hade slitna tänder och någon reumatisk sjukdom i fingrarna.
Man har även funnit profiltegel och huggna stenar från kyrkan.

Vid de senaste undersökningarna av området har man funnit grundmurar som säkerligen härrör från kyrkan och kan nu bestämma dess plats, något man inte med säkerhet vetat innan. Några av stenarna är placerade i kanalhamnen. Vid grävningar så sent som 2022 har man funnit så många murrester att man kan se kyrkans längd och bredd, ca 20 x 40 m. Man fann då också ett antal gravar som var placerade inuti kyrkan. Ovannämnda grav vet man nu att den också befann sig inne i kyrkan. Troligtvis så har kyrkan tre olika byggnadsstadier, tre lika nivåer av golv har påträffats varav det äldsta bör härröra från sent 1200-tal.

Tidigare har man hittat rester av ett välbyggt stenhus intill platsen för kyrkan. Troligen är var det en byggnad med kyrklig anknytning eftersom man hittat svepningsnålar, förgyllda bokbeslag och mässingsljusstakar.

I Kanalhamnen, bredvid de uppgrävda grundstenarna, finns en installation med kyrkan i corténstål som visar hur den kan ha sett ut under 1300-talet.