Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Kyrkor / Sankt Laurentii kyrka

Sankt Laurentii kyrka

Stadskyrkan S:t Laurentii, även kallad S:t Lars kyrka, omtalades för första gången i skriftliga källor 1253. Kyrkan är tillägnad martyren Laurentius som halstrades till döds. Hur den ursprungliga kyrkan sett ut vet vi inte. Den nuvarande kyrkan byggdes vid 1200-talets slut som en treskeppig basilika. Större delen av det som ursprungligen var ytterväggar härstammar från den tiden. Kyrkan brann 1494 och byggdes därefter om till en hallkyrka i baltisk tegelgotik. Trappgavlarna och spåntaket med takryttare byggdes efter branden. Ytterligare ett sidoskepp tillkom 1583 när man sammanbyggde sakristian, vapenhuset och de medeltida kapellen som fanns mellan dem.

Det fanns målningar i fasadens blinderingar. Två är bevarade, en Laurentiusbild på sakristians norra yttervägg och en Kristusbild i kyrkans väntrum, på en tidigare yttervägg. I den horisontella blinderingen finns målade bokstäver. Invändigt putsades målningarna över på 1800-talet, några fragment finns bevarade.

Ursprungligen gick man in genom två portar på sydsidan och en på norrsidan. Den västligaste av syddörrarna försvann när den förra orgelläktaren byggdes på 1580-talet. Orgelläktaren flyttades på 1800-talet men den gamla trappan finns kvar. Fönstren blev fler och större på 1700-talet och den nuvarande ingångsporten togs upp. Den 50 meter höga klockstapeln är byggd 1583 av "Anders Stapelmakare" och i den hänger 4 ton klockor, omgjutna 1897.

Fram till 1800-talet fanns en hög mur med fem portar runt kyrka och kyrkogård.

Intressant att titta på i kyrkan:

 • Den medeltida kopparklädda dörren till sakristian.
 • Altarskåpet, troligen tillverkat i Frankrike vid 1400-talets slut. Under stilla veckan (före påsk) visas altarskåpets intressanta målningar som finns inuti.
 • Triumfkrucifixet, eventuellt tillverkat i Vadstena 1400.
 • Träskulpturen som föreställer S:ta Katarina av Alexandria från 1400-talets slut och skulpturerna av S:t kristoffer och Elisabeth av Türingen.
 • Processionskrucifixet från 1200-talet över sidoaltaret med medeltida skiva.
 • De många gravstenarna i koret, bl a riddar Gyllenstiernas grav från 1576. I kyrkan hänger även hans epitaphium och prestav.
 • Dopfuntens cuppa är från 1300-talet.
 • En tavla föreställande kyrkan vid 1500-talets slut
 • Ljuskronor från 15- och 1600-talet.
 • Predikstol från 1669 tillverkad i Vadstena och målad av söderköpingsmålaren Anders Wickström 1723.
 • Altartavla målad av Pehr Hörhberg 1802, orgel från 1845.