Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Mejeristen 1

Planområdet utgör den södra delen av ett större verksamhetsområde inom kv. Mejeristen 1 i anslutning till Erik Dahlbergsgatan/väg E22. Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av en självtvättanläggning för bilar med fyra tvättbås, en eftervårdsplats med dammsugare samt en återvinningsstation inom befintligt verksamhetsområde för småindustri, kontor, handel och bilservice. Åtgärderna ska lokaliseras på mark som i gällande detaljplan är markerat som mark som inte får bebyggas, s.k. prickmark. Den berörda delen av prickmarken föreslås upphävas genom planändring.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.