Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Familj & Barn / Barn och unga som far illa

Barn och unga som far illa

I första hand är det föräldrars ansvar att se till att barns behov av omvårdnad, trygghet och god uppfostran blir tillgodosett. Ibland kan föräldrar som upplever svårigheter och problem behöva samhällets stöd att reda ut dessa.

Utredning och stöd

Socialförvaltningen arbetar med att utreda barns behov och även ta ställning till de stödjande biståndsformer som kan bli aktuella. Bland annat kan familjer erbjudas stöd- och hjälpinsatser i hemmiljön, genom nätverksarbete, stödsamtal, stöd från en kontaktperson/familj m.m.

Ibland behövs kortare eller längre tids vård i ett familjehem eller behandlingshem. Det är även möjligt att ta direkt kontakt med Familjeteamet för råd och stöd.

Anmälan om barn och ungdomar som far illa (orosanmälan)

Vid misstanke om att barn eller ungdomar far illa kan du anmäla detta via e-tjänst (enligt nedan), via blankett eller genom att ringa till mottagningen. Kontaktuppgifter hittar du i den lila rutan "Visa kontaktinformation" i det högra hörnet på denna sida.

Om det är akut eller brådskande

Om situationen är akut och det är fara för barnets liv och hälsa ska du omedelbart ringa polisen på telefonnummer 112

E-tjänster och en digital blankett för orosanmälan når du via nedanstående länkar: