Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Familj & Barn / Barn och unga som far illa / Mer information om anmälan om barn och ungdomar som far illa (orosanmälan)

Anmälan om barn och ungdomar som far illa (orosanmälan)

Att tänka på när du gör en anmälan om barn och ungdomar som far illa (orosanmälan)

Om någon vet, eller misstänker, att något barn far illa och behöver skydd bör detta anmälas till utredande socialsekreterare.

Personer som är anställda inom verksamheter som berör barn o unga har en skyldighet att göra anmälan vid misstanke om att en underårig är i behov av skydd.

När anmälan inkommer till utredande socialsekreterare är det viktigt att informationen blir så komplett som möjligt. Viktig information är:

• Vilket barn anmälan gäller?

• Vad är det som gör att anmälan görs just nu?

 

• Vad har anmälaren själv sett och hört?

• Vad har anmälaren hört av andra? Av vem? När?

• Vad är mest oroande?

• Vad vet anmälaren om familjen?

 

Det kan också vara viktigt att få möjlighet att återkomma till den person som gjort anmälan för att få möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Anmälan om barn och ungdomar som far illa (orosanmälan)

Vid misstanke om att barn eller ungdomar far illa kan du anmäla detta via e-tjänst, via blankett eller genom att ringa till mottagningen. Mottagningen nås genom att ringa direktnumret 0121-18293 eller genom att ringa och bli kopplad via växeln, 0121-181 00.

E-tjänster och en digital blankett för orosanmälan når du via nedanstående länkar: