Stöd och Omsorg

Det här gör myndigheterna

Många flyktingar befinner sig i Europa på grund av situationen i Ukraina, Syrien, Irak och andra länder. Svenska myndigheter samarbetar intensivt på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om det ökande antal flyktingar som anländer till Sverige. Men det finns en skillnad i myndigheters ansvar när det gäller de människor som söker asyl, och de som väljer att inte göra det. Myndigheternas krisinformation reder ut begreppen.