Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Socialt och Ekonomiskt stöd / Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning

Budgetrådgivning

Om utgifterna tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Budget- och skuldrådgivaren kan ge råd om hur man ska sammanställa olika delar av en budget för att den ska passa förutsättningarna. Budgetrådgivning är en viktig del av förberedelserna för en eventuell skuldrådgivning eller skuldsanering. Ett första steg i att lösa ekonomiska problem kan vara att nå en överenskommelse med dem som personen är skyldig pengar -borgenärerna.

Inför privatpersoners större inköp av till exempel bil eller hus kan det vara klokt att att gå igenom ekonomin med en långsiktig utgångspunkt.

Skuldsanering

Då någon har skulder som inte går att betala kan en sista utväg vara att ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Budget- och skuldrådgivaren kan vid en ansökan vara till hjälp med förfarandet men det är Kronofogdemyndigheten som sedan fattar beslut angående om den sökande beviljas skuldsanering. Skuldsanering ger de mest skuldsatta en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna helt. Den som beviljas skuldsanering får en betalningsplan som är tvingande för borgenärerna. Betalningsplanen löper normalt under fem år och sedan avskrivs skulderna.

Läs mer om budget- och skuldrådgivning