Stöd och Omsorg

Hot och Våld

Surfa säkert på dessa sidor

Andra personer som använder samma dator kan se att du har besökt den här sidan. Lär dig hur du döljer dina spår. Använd knappen nedan om du behöver lämna den här sidan omedelbart. Du kommer att hamna på Googles startsida.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Våldet förekommer i andra konstruktioner för närstående relationer som är och uppfattas som en syskonrelation, familj och släkt.

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och kan öka i allvar och intensitet ju längre tid som relationen pågår. Våld i nära relationer handlar i grunden oftast om makt.

Våld i nära relationer kan ta sig i uttryck på olika sätt och är inte alltid könsbundet.

Behöver du hjälp?

Om du, eller någon i din närhet, är utsatt för våld eller far illa på annat sätt kan du kontakta socialtjänsten på 0121-181 00.

Pågående brott - kontakta polisen på 112

Är du orolig för att någon råkar illa ut kan du:
1. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
2. Knacka på, om det inte innebär fara för dig själv
3. Vid behov - hämta hjälp av andra! Att reagera och agera på våld kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Är det inte ett pågående brott, kontakta polisen på 114 14. Du kan också läsa mer på polisens webbplats, klicka här...  eller gå direkt till sidan Utsatt för brott...