Stöd och Omsorg

Dödsfall

Ljus som är tända i rad

Att förlora någon som står en nära hör till en av livets stora prövningar. Förutom sorg känner man ofta en oro över vad som kommer att hända den närmsta tiden. Exakt vad som händer skiljer sig åt beroende på omständigheterna kring dödsfallet och var det inträffat. Mycket av vad som ska göras när en människa har dött finns det föreskrifter och regler om. Här har vi samlat några länkar som kan hjälpa dig, när sorg blandas med det praktiska.