Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Din bostad / Avfall & Återvinning / Farligt avfall

Farligt avfall

Kontakter

 • Återvinningscentral

  Hjälmsborgs återvinningscentral
  Östra Rydsvägen
  614 96 Söderköping

  hjalmsborgs.atervinningscentral@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 00

  Öppettider på Hjälmsborgs återvinningscentral

  Ordinarie öppettider

  Måndag-onsdag samt fredag 07:00-16.00

  Torsdag 10:00-18:00

  Helgfria lördagar, jämna veckor 09:00-15:00

  Öppettider helgdagar

  Ordinarie öppettider gäller på trettondagsafton, påskafton, pingstafton, valborgsmässoafton och allhelgonaafton om dessa dagar infaller på en vardag eller en lördag jämn vecka. Övriga aftnar och helgdagar är det stängt.

 • Enhetschef VA och Renhållning

  Theres Stark
  VA-kontoret
  Tåbyvägen
  614 80 Söderköping

  theres.stark@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 88

Batterier, bekämpningsmedel, färg-, lim- och lackrester, kvicksilvertermometrar, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, sprayflaskor samt glödlampor, lågenergilampor och lysrör är exempel på sådant farligt avfall som ej ska kastas i soppåsen hemma. Även kyl- och frysskåp räknas till gruppen farligt avfall på grund av freonet i äldre maskiners kylsystem.

Du lämnar allt ditt farliga avfall på Hjälmsborgs Återvinningscentral sex km söderut på Östra Rydsvägen eller till Miljöbilen, se separat utskick eller annons i lokaltidningar.

OBS! Kyl och frys kan du dock beställa hämtning av som grovavfall

Läkemedelsavfall klassas inte som farligt avfall och lämnas till Apoteket. Du som använder kanyler kan hämta en behållare på Apoteket där du samlar kanylerna och lämnar till Apoteket. Cytotoxiska läkemedel och cytostatika räknas som farligt avfall, Apoteket hjälper dig med information om var du skall lämna detta.

Farligt avfall företag och verksamheter

Farligt avfall tas inte emot från företag eller verksamheter vid Hjälmsborgs återvinningscentral eller vid miljöbilen, eftersom den verksamheten finansieras av hushållens renhållningsavgift. Kommunen har ej tillstånd och får därmed ej hantera farligt avfall från verksamheter.

(Elektriska och elektroniska produkter är däremot ett avfall som härrör från producentansvar och detta tas emot vid Hjälmsborgs återvinningscentral.)

Nedan följer lite information om vad som gäller kring farligt avfall:

Vad är farligt avfall?

Som farligt avfall räknas bland annat alla typer av kemikalier, spillolja, färgrester, och lösningsmedel.

Hur ska det farliga avfallet hanteras?

Den som har en verksamhet ansvarar för att beställa och bekosta hämtning av farligt avfall. Du kan anlita valfri entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall, exempelvis Big Bag, SITA AB eller Renall AB. Du får transportera mindre mängder farligt avfall själv om du anmäler det till länsstyrelsen. Den som tar emot avfallet måste ha tillstånd för detta.

Vilken dokumentation ska föras om det farliga avfallet?

Företagare, transportörer eller omhändertagare av farligt avfall måste föra anteckningar om vilka mängder farligt avfall som de alstrar, vart det transporteras och hur det behandlas.

Sidan uppdaterad 2016-11-02 Kommentera sidan