Kommun och Politik

Kommunens revisorer

Kontaktuppgifter till kommunens revisorer

kommun@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Ordförande

Roland Nilsson (C)
E-post: roland.nilsson@soderkoping.se

Ledamöter

Anders Senestad (M), 1:e vice ordförande
E-post: anders.lennart.senestad@soderkoping.se

Rainer Lindquist (S)

Ingemar Palbom (V)

Anders Dahlberg (SD)