Kommun och Politik

Överförmyndarnämnden

Kontaktuppgifter till nämnden

overformyndaren@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Nämndsekreterare

Per Johansson
overformyndaren@soderkoping.se
Telefon: 0121-181 02

Ordförande

Börje Natanaelsson (M)
E-post: borje.natanaelsson@soderkoping.se

Ledamöter

Anne Giertz (S), 1:e vice ordförande
E-post: anne.giertz@soderkoping.se

Inga-Lill Östlund (L)

Ersättare

Björn Aldin (M)

Malin Fröderberg (S)

Katarina Karlberg (C)