Kommun och Politik

Kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter till nämnden

kommunstyrelsen@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Nämndsekreterare

Per Johansson
kommunstyrelsen@soderkoping.se
Telefon: 0121-181 02

Ordförande

Martin Sjölander (M)
E-post: martin.sjolander@soderkoping.se

Ledamöter

Tuula Ravander (S), 1:e vice ordförande
E-post: tuula.ravander@soderkoping.se

Ulric Nilsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: ulric.nilsson@soderkoping.se

Bengt Svensson (M)

Anwar Samuelsson (M)

Marcus Fröderberg (S)

Pia Dingsten (S)

Anders Eksmo (KD)

Annelie Sjöberg (SD)

Stefan Åbrodd (SD)

Jörgen Pettersson (SD)

Patrik Wåtz (L)

Malin Östh (V)

Ersättare

Edith Nielsen Åkerblom (M)

Yvonne Persson (M)

Michael Danielsson (M)

Anders Bevemyr (S)

Karin Åkeby (S)

Evelina Nilsson (KD)

Elvira Wibeck (KD)

Peter Ljunggren (SD)

Lennart Sjöberg (SD)

Boel Holgersson (C)

Magnus Berge (C)

Tommy Rödin (L)

Ulf Martin (V)