Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & Beslut / Nämnder och fullmäktige / Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

 • Barn- och utbildningsnämnden

  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

 • Nämndsekreterare Barn- och utbildningsnämnden

  Karolina Andersson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 77

 • Roland Nilsson (C)

  ordförande

  roland.nilsson@soderkoping.se

 • Ellen Friberg (L)

  1:e vice ordförande

  ellen.friberg@soderkoping.se

 • Kjell Eriksson (S)

  2:e vice ordförande

  kjell.eriksson@soderkoping.se

 • Sverker Johansson (C)

  Ledamot

 • Kjell Dåådheim (M)

  Ledamot

 • Caroline Svärd (M)

  Ledamot

 • Fredrik Weflö (KD)

  Ledamot

 • Monica Malmkvist (S)

  Ledamot

 • Peter Abrahamsson (S)

  Ledamot

 • Katrin W Johansson (V)

  Ledamot

 • Annelie Sjöberg (SD)

  Ledamot

 • Peter Othberg (C)

  Ersättare

 • Ann Louise Baca (C)

  Ersättare

 • Ingrid Thollander (M)

  Ersättare

 • Robert Holmqvist (M)

  Ersättare

 • Anna Hjort (L)

  Ersättare

 • Erik Jacobsson (KD)

  Ersättare

 • Ingela Karlsson (S)

  Ersättare

 • Sanna Fogelby (S)

  Ersättare

 • Sylvia Lindblom (S)

  Ersättare

 • Mikael Wängsjö (V)

  Ersättare

 • Niklas Karlsson (SD)

  Ersättare