Kommun och Politik

Servicenämnden

Kontaktuppgifter till nämnden

servicenamnden@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Nämndsekreterare

Marie Berling
servicenamnden@soderkoping.se
Telefon: 0121-233 17

Ordförande

Yvonne Persson (M)
E-post: yvonne.persson@soderkoping.se

Ledamöter

Erik Jacobsson (KD), 1:e vice ordförande
E-post: erik.jacobsson@soderkoping.se

Gerth Carlsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: gerth.carlsson@soderkoping.se

Caroline Svärd (M)

Pia Dingsten (S)

Stig Eriksson (S)

Alexander Fröderberg (S)

Stefan Åbrodd (SD)

Jörgen Pettersson (SD)

David Andersson (C)

Rosanna Nordrup (MP)

Ersättare

Björn Dahlskog (M)

Alexander Florman (M)

Ola Jacobsson (M)

Jörgen Andreasson (S)

Miia Ravander (S)

Björn Englund (KD)

Oskar Olai (SD)

Lena Karlström (C)

Lennart Andersson (C)

Kerstin Ekström (L)

Johan Norlund (V)